Home / Media / Inwoners Hendrik-Ido-Ambacht positief over bestuur en communicatie

Inwoners Hendrik-Ido-Ambacht positief over bestuur en communicatie

Het Onderzoekcentrum Drechtsteden heeft voor de derde keer onderzocht hoe inwoners denken over de communicatie en het bestuur van hun gemeente. De ontwikkelingen zijn over het algemeen positief. Zo is het vertrouwen van inwoners in de gemeente overal in de Drechtsteden toegenomen. De waardering voor de gemeentelijke informatie is in Hendrik-Ido-Ambacht gelijk gebleven, en is met een 6,9 hoger dan het regionale (6,8) en landelijk gemiddelde (6,6). Als mogelijke verbeterpunten noemen de Ambachters: nog meer luisteren naar inwoners en openheid.

Bestuur
Het rapportcijfer voor het gemeentebestuur is een 6,7 gebleven. Het vertrouwen in het gemeentebestuur van Hendrik-Ido-Ambacht behoort tot één van de hoogste binnen de regio: 81% heeft redelijk tot veel vertrouwen, dat was 76%. Het aandeel inwoners dat betrokken wil worden bij beslissingen van de gemeente is toegenomen naar 53% en het hoogst binnen de Drechtsteden (regionaal is dat 47%). In Hendrik-Ido-Ambacht vinden steeds meer mensen dat zij voldoende worden betrokken bij gemeentelijke plannen.

Communicatie
De gemeentelijke informatie via lokale kranten beoordeelt men als goed. Inwoners geven nog wel de voorkeur aan schriftelijke informatiebronnen zoals het gemeentenieuws. Driekwart van de inwoners (in Hendrik-Ido-Ambacht zelfs 81%) kent het. In vergelijking met 2013 lezen ook meer inwoners de gemeentenieuwspagina. Het gebruik van de gemeentelijke websites neemt echter duidelijk toe. 30% van de Ambachters bezoekt af en toe of regelmatig de website van de gemeente. Twee jaar geleden was dat nog minder dan een kwart. Tegelijkertijd vindt 44% van de inwoners dat de gemeente (nog) veel meer gebruik kan maken van digitale middelen. Dat is dan ook één van de punten waar de gemeente aan werkt, onder andere door het inzetten van social media als twitter en facebook, maar ook de uitbreiding van digitale dienstverlening en andere middelen zoals de digitale infopanelen.

Top