Home / Media / Koninklijke Onderscheiding voor priester P.J.L. van Reisen

Koninklijke Onderscheiding voor priester P.J.L. van Reisen

Op eerste Pinksterdag speldde locoburgemeester Steven van Die een Koninklijke Onderscheiding op bij de heer P.J.L. van Reisen. Tijdens het Hoogfeest van Pinksteren werd gevierd dat hij 70 jaar geleden werd gewijd als priester in de Rooms Katholieke Kerk. Voor zijn langdurige intensieve inzet voor de samenleving wordt hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Informatie over de gedecoreerde:
De heer Piet van Reisen (1922) is jarenlang werkzaam geweest als moderator en godsdienstleraar op het R.K. St. Montfortcollege in Rotterdam. Hierbij heeft hij zich onder meer bijzonder ingespannen voor het schooltoneel. Hij legde hierbij verbinding met andere gemeentelijke culturele instellingen en het Rotterdams toneel waardoor het traditionele schooltoneel zich ontwikkelde tot inspirerend en eigentijds jongerentoneel. Hij stond klaar voor leerlingen, ouders, collega-leraren en schoolleiding in vreugdevolle en verdrietige omstandigheden. Daarnaast was hij pastor in de zielzorg. Ook na zijn emeritaat bleef hij regelmatig voorgaan in vieringen en mensen bijstaan in de parochie. Op zijn huidige hoge leeftijd gaat hij nog veelvuldig voor en staat hij voor iedereen klaar als hij als pastor voor een ander iets kan betekenen.

Top