Home / Media / Nieuwe gemeenteraad

Nieuwe gemeenteraad

De raadsperiode 2018-2022 is officieel gestart. Op 21 maart gingen bijna 13.500 Ambachters naar de stembus en op basis van hun stemmen zijn de zetels in de gemeenteraad verdeeld. En dus installeerde burgemeester Jan Heijkoop op donderdag 29 maart deze nieuwe raad. Hij benoemde de 23 raadsleden, 13 burgerraadsleden en er werden bepaalde besluiten genomen over functies zoals lid Drechtraad.

Wie zitten er in de raad?
Onze raad bestaat voor de komende 4 jaar uit 23 raadsleden. Dat zijn er 2 meer dan de vorige periode, omdat we inmiddels meer dan 30.000 inwoners hebben. Van de 23 zaten er 9 niet in de vorige gemeenteraad. Namelijk de dames Kamphuis-Stuij en Vlasblom-van der Vlies en de heren Flach, Lafleur, Van der Lei, Neijman, Nugteren, Ouwerkerk en Scheurwater.

Wat doet de raad?
De 23 raadsleden zijn het hoofd van het gemeentebestuur. Dat betekent dat ze de gemeente op hoofdlijnen besturen. Ze stellen kaders en volgen en controleren het college van burgemeester en wethouders. Burgemeester Jan Heijkoop: ‘Het zullen geen gemakkelijke jaren worden. U komt ongetwijfeld voor moeilijke keuzen te staan’. Alle 23 raadsleden en 13 burgerraadsleden hebben de eed of de gelofte afgelegd. Nu kan de nieuwe raad met zijn werk beginnen.

Wanneer en waarover besluit de raad?
Wilt u weten waar de raad over discussieert en besluit? Hou dan de website van de gemeenteraad in de gaten! https://hendrikidoambacht.raadsinformatie.nl/ Natuurlijk bent u ook bij de vergaderingen van de raad uitgenodigd. Bekijk op de website de agenda van de gemeenteraad om te zien wanneer er waarover gesproken wordt.

Top