Home / Media / Coalitieprogramma ‘Gewoon Ambacht’ besproken in de gemeenteraad

Coalitieprogramma ‘Gewoon Ambacht’ besproken in de gemeenteraad

Maandagavond 4 juni werd het coalitieprogramma ‘Gewoon Ambacht’ voor het eerst besproken in de gemeenteraad. Het coalitieprogramma is in de afgelopen maanden opgesteld door de drie grootste partijen: SGP-ChristenUnie, Gemeente Belangen en CDA. De andere politieke partijen reageerden op de plannen die het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders de komende vier jaar uit wil gaan voeren.

Algemene reactie
De algemene reactie van de gemeenteraad op het coalitieprogramma was positief. VVD, D66, PvdA, A.U.B. en E.V.A. konden zich in de grote lijnen goed vinden in de nieuwe voorstellen, omdat er herkenbare punten uit de eigen verkiezingsprogramma’s in terugkwamen.

Aandachtspunten
Naast de herkenbare punten uit het coalitieprogramma zoals meer aandacht voor duurzaamheid, preventie in de zorg en goede afvalscheiding, vroegen de VVD, D66, PvdA, A.U.B. en E.V.A. extra aandacht voor de effecten van het schrappen van de sollicitatieplicht voor alleenstaanden en mantelzorgers, voor bestrijding van armoede onder kinderen en voor ontmoetingsplekken voor jongeren. D66 drong aan op een gemeentelijk drugsexperiment. Andere onderwerpen waar aandacht voor werd gevraagd was een voortvarende aanpak van de detailhandelsvisie, de verkeerssituatie bij het Waterbusplein en dat onze gemeente zo snel mogelijk een Fairtrade gemeente moet worden. Alle partijen drongen aan op een goede samenwerking en gaven aan blij te zijn dat het coalitieprogramma volop spreekt over het direct betrekken van inwoners bij het maken van nieuwe plannen.

Wat gebeurt er nu?
Het college gaat met de besproken punten werken aan een collegewerkprogramma. Daarin wordt duidelijk wanneer en hoe plannen de komende vier jaar gaan worden uitgewerkt. Na de zomer worden deze plannen aangeboden aan de gemeenteraad, waarna gestart wordt met het uitvoeren ervan.

Wilt u meer weten over het coalitieprogramma?
U vindt het op https://www.h-i-ambacht.nl/gewoonambacht

Top