Home / Media / ‘Niet over elkaar, maar met elkaar praten’

‘Niet over elkaar, maar met elkaar praten’

Bestuurders bezoeken bijeenkomst veilig drinkwater

Op woensdag 31 mei organiseerde de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht een bestuurlijke bijeenkomst over de veiligheid van het drinkwater. Gemeenteraadsleden van rondom de Drechtsteden, Molenwaard, Krimpenerwaard en Albrandswaard kwamen naar het Ambachtse gemeentehuis om zich door Chemours, drinkwaterbedrijf Oasen en omgevingsdienst OZHZ te laten informeren over de effecten van de lozingen van afvalwater op het drinkwater en om afspraken te maken over samenwerking.

Burgemeester Jan Heijkoop (Hendrik-Ido-Ambacht) leidde de bijeenkomst, bracht de partijen nader bij elkaar en riep hen aan het eind van de avond op tot een intentieovereenkomst om samen te werken aan de verbetering van de kwaliteit van het drinkwater. Hij legt uit waarom zijn gemeente deze bijeenkomst organiseerde: “Het idee voor dit initiatief is eigenlijk ontstaan na een gesprek met drinkwaterbedrijf Oasen tijdens een collegevergadering. Daar kwam bij dat we tijdens het schrijven van onze zienswijze op de vergunningaanvraag van Chemours merkten dat steeds meer gemeenten uit de regio zich daarin konden vinden. Chemours had al eens aangeboden om uitleg te komen geven. Dit alles bij elkaar vormde voor ons een mooie gelegenheid om alle partijen die betrokken zijn bij de productie en de vergunningverlening van ons drinkwater eens bij elkaar krijgen.” En dat zijn er nogal wat. Naast de al genoemde organisaties, zijn bij de vergunningverlening ook Rijkswaterstaat en Waterschap Hollandse Delta en de Provincie Zuid-Holland betrokken. Heijkoop: “Dat er zoveel partijen bij betrokken zijn, maakt het best ingewikkeld. Ik zie dat we in de media vooral over elkaar praten. Op deze avond praatten we juist met elkaar. Ik zag partijen hier dichter bij elkaar komen en ik ben ervan overtuigd dat dat de samenwerking ten goede komt.”

Raadsleden
De burgemeester legt uit waarom hij een speciale bijeenkomst organiseert voor gemeenteraadsleden. Heijkoop: “Zij kunnen door bewoners worden aangesproken op de veiligheid van het drinkwater. Dan moeten ze de juiste informatie kunnen geven. Door alle betrokken partijen hun kant van het verhaal te laten vertellen, hebben raadsleden nu een volledig beeld van de situatie. Dat helpt hen als er ongeruste mensen bij hen aankloppen.” De Ambachtse burgemeester geeft aan dat hij begrijpt dat bewoners al langer met vragen rondlopen en dat zij zich afvragen waarom deze bijeenkomst nu pas is. Zijn reactie daarop is: “Dat heeft eigenlijk een puur praktische reden. Raadsleden hebben een hele drukke agenda en het kostte tijd om een datum te vinden die paste in alle agenda’s. Ik ben erg blij dat zoveel raadsleden de moeite hebben genomen om deze avond vrij te houden en te komen. Dat geeft wel aan hoe belangrijk wij schoon en veilig drinkwater met z’n allen vinden!”

Elkaar vinden
De aanleiding voor de bijeenkomst was de onrust over de lozingen van afvalwater door Chemours. De stof GenX komt daardoor in het rivierwater terecht en mensen in een aantal gemeenten uitten hun zorgen over het effect daarvan op het drinkwater. Bij de bijeenkomst van afgelopen woensdagavond kwamen bestuurders en gemeenteraadsleden van de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Hardinxveld-Giessendam, Krimpenerwaard, Molenwaard, Ridderkerk, Sliedrecht en Zwijndrecht. Zij leerden elkaar beter kennen en spraken over hoe ze goed kunnen samenwerken bij kwesties die raken aan de veiligheid van het drinkwater in hun gemeenten.

Top