Home / Media / Koninklijke onderscheiding voor Cor Kerkhof

Koninklijke onderscheiding voor Cor Kerkhof

Donderdag 29 maart speldde burgemeester Jan Heijkoop een Koninklijke onderscheiding op bij de heer Cor Kerkhof. Hij deed dit na afloop van de Algemene Ledenvergadering van de Gebruikersvereniging Rolstoelbus in Dordrecht. Na jarenlange intensieve inzet als bestuurslid en penningmeester nam de heer Kerkhof afscheid. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Gebruikersvereniging Rolstoelbus (GVR)
De GVR is in 1983 opgericht om haar leden met hun rolstoel per rolstoelbus deel te laten nemen aan het maatschappelijk verkeer. De organisatie wordt volledig uitgevoerd door vrijwilligers. De heer Kerkhof heeft zich meer dan 100 % ingezet en veel extra werkzaamheden verricht naast zijn penningmeesterschap. Het computersysteem voor de financiële en rittenadministratie is door hem ontwikkeld. Werkweken van meer dan 40 uur waren geen uitzondering. Door zijn financiële beleid kon de GVR zich ontwikkelen tot een gezonde vereniging met dankbare leden.

Geen toekomst voor de vereniging
Door veranderingen in de WMO en het ontbreken van de aanwas van nieuwe vrijwilligers ziet het bestuur geen toekomst meer voor de vereniging. Dit jaar houdt de GVR daarom op te bestaan. De heer Kerkhof is samen met andere bestuurders nog belast met de vereffening van de gelden van de vereniging. Deze gelden worden geschonken aan een aantal goede doelen. De rolstolbussen worden overgedragen aan enkele verzorgingstehuizen in de regio.

Top