Home / Overige / Nieuwe samenwerkingsovereenkomst Huurdersraad en Rhiant

Nieuwe samenwerkingsovereenkomst Huurdersraad en Rhiant

Afgelopen maandag tekenden Evert Raadsen, voorzitter van Stichting Huurdersraad Rhiant, en Carlo Oostindie, directeur-bestuurder Rhiant, de nieuwe sam

Intensieve samenwerking
Al sinds jaar en dag werken Stichting Huurdersraad en Rhiant intensief samen. De Huurdersraad vertegenwoordigt de belangen van de huurders van Rhiant. De samenwerking verloopt goed, maar gezien alle veranderingen in wetgeving was het noodzakelijk de bestaande samenwerkingsovereenkomst te herzien.

Als woningcorporatie kun je niet met al je huurders individueel in overleg. Het is dan ook van belang dat er een Huurdersraad is die weet wat er onder huurders leeft en in staat is hun belangen te behartigen. Er is gelukkig sprake van goed en open overleg met begrip voor elkaars standpunten. Aldus Carlo Oostindie.

 
Samenwerkingsovereenkomst
De samenwerkingsovereenkomst beschrijft de rol die de Huurdersraad heeft. Er is vastgelegd hoe het overleg tussen Rhiant en de Huurdersraad plaatsvindt en over welke onderwerpen de Huurdersraad informatie-, initiatief-, advies- en instemmingsrecht heeft.  Ook ligt erin vast hoe Rhiant de Huurdersraad financieel ondersteunt.

 
Nieuwe woningwet
Rhiant en de Huurdersraad zijn blij dat in de nieuwe Woningwet de positie van huurders sterk is verbeterd. ‘Huurdersorganisaties krijgen meer te zeggen. Zo wordt de Huurdersraad een volwaardige partij bij het maken van prestatieafspraken tussen Rhiant en de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. ‘Daarnaast krijgt de Huurdersraad instemmingsrecht over fusie en mogen ze een derde van de Raad van Commissarissen voordragen’. Nu alle wijzigingen in regelgeving weer in een nieuwe overeenkomst zijn verwerkt, kunnen partijen er weer vol tegenaan. Op de agenda staan diverse onderwerpen zoals de begroting, leefbaarheidszaken en het huurbeleid.

 
Spreekuur
De Huurdersraad wil graag input ophalen uit de achterban. Hiervoor organiseren ze volgende maand twee keer een spreekuur. Bent u huurder van Rhiant? Kom dan maandag 10 oktober om 14:00 uur of woensdag 12 oktober om 19:30uur naar Zalm 84. De huurdersraad hoort graag uw mening. Contact is ook mogelijk via huurdersraad@rhiant.nl

Top