Home / Club / Opleiding eenheidsdiploma EHBO

Opleiding eenheidsdiploma EHBO

Opleiding eenheidsdiploma EHBO

Opleiding eenheidsdiploma
Het kan voorkomen dat door bijzondere risico’s in een organisatie, op aangeven van een Arbo dienst, aanvullende EHBO cursussen benodigd zijn. Tijdens deze cursus leert u wat u moet doen, maar ook wat u vooral moet laten. De nadruk van de cursus ligt op de praktijk. De opleiding Basis Eerste Hulp wordt gegeven volgens de richtlijnen van Het Oranje Kruis en is inclusief reanimatie met AED en de module verbandleer.

Doelstelling
De cursist(e) leert om efficiënt en doortastend op te treden en kan na de opleiding eerste hulp verlenen totdat de deskundige hulp ter plaatse is. Deze opleiding geeft, door theorie en vooral meer praktijk, een bredere basis dan het onderdeel levensreddende handelingen (LEH) van de basiscursus bedrijfshulpverlener.

Cursus inhoud
Onderwerpen die tijdens de cursus worden behandeld:
Vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp
Ontwrichting en botbreuken
Stoornissen in het bewustzijn
Oogletsels
Stoornissen van de ademhaling
Vergiftiging
Stilstand van de bloedsomloop
Elektriciteitsongevallen
Ernstige uitwendige bloedingen
Letsels door koude
Shock
Letsels door warmte
Uitwendige wonden
Vervoer over korte afstand
Brandwonden
Verband- en hulpmiddelen
Kneuzing en verstuiking
Het menselijk lichaam
Het Examen
De cursus wordt afgesloten met een examen. U moet hiervoor minstens 16 jaar oud zijn. Het examen wordt onder toezicht van Het Oranje Kruis afgenomen door een examencommissie, bestaande uit een reanimatie-instructeur (die ook arts en tevens een door de NRR bevoegd reanimatie-instructeur is óf een verpleegkundige die tevens instructeur Eerste Hulp is) en met inschakeling van 2 Lotusslachtoffers. Het omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte.

Opleiding
Basis Eerste Hulp
Tijden
20.00 uur tot 22.00 uur
Duur
18 lesavonden van 2 uur

info www.ehbohia.nl

Top