Home / Overige / – Reactie op Eindrapport Parlementaire Enquête Woningcorporaties

– Reactie op Eindrapport Parlementaire Enquête Woningcorporaties

Regionale reactie:

Afgelopen zomer heeft er een parlementaire enquête plaatsgevonden die het functioneren van de corporatiesector heeft onderzocht. Aanleiding voor dit onderzoek was een aantal incidenten bij woningcorporaties in de afgelopen jaren. Donderdag 30 oktober 2014 verscheen het eindrapport “Ver van huis” over de parlementaire enquête.

De uitkomst
Hoewel we het betreuren dat er een parlementaire enquête nodig was om het functioneren van de corporatiesector te onderzoeken, vinden we de uitkomsten van het onderzoek erg waardevol. Zo vinden wij het belangrijk dat de sector weer duidelijk voor ogen heeft dat haar kerntaak is: het huisvesten van mensen die daar zelf niet voor kunnen zorgen. Ook vinden wij het goed dat in het eindrapport staat dat woningcorporaties dit niet alleen moeten en kunnen doen. Juist de samenwerking met bewoners, gemeenten en maatschappelijke partners zorgt ervoor dat we belangrijke uitdagingen, zoals bijvoorbeeld het beheersen van de betaalbaarheid van wonen in de regio en het blijven investeren in goede en duurzame woningen en wijken, efficiënt blijven oppakken. Met elkaar blijven we bouwen aan een toekomst waarin bewoners tevreden wonen in leefbare wijken.

Hoe nu verder?
Vorige week is het eindrapport aangeboden aan de Tweede Kamer. Zij gaat het eindrapport nu bestuderen en hierover in de week van 8 tot 11 december in debat. Na deze week weten we welke aanbevelingen uit het eindrapport er daadwerkelijk worden doorgevoerd. Zodra wij meer weten wat dit voor ons, woningcorporaties uit de regio Drechtsteden, gaat betekenen, informeren wij u daar uiteraard weer over. En tot die tijd zetten wij ons werk vol trots voort!

Top