Home / Media / Steun van de provincie om De Schoof aantrekkelijker te maken

Steun van de provincie om De Schoof aantrekkelijker te maken

Winkelcentrum De Schoof aantrekkelijker maken, dat is het doel van de gemeente. Om dat te bereiken stelde de gemeente een visie op dat het winkelcentrum een verbetering nodig heeft om het voor bezoekers aantrekkelijker te maken. Projectontwikkelaar Ten Brinke maakte hiervoor een plan om het winkelcentrum met 5.500m2 uit te breiden met onder andere een van de bestaande supermarkten en een ruim nieuw parkeerterrein. Zo krijgt het winkelcentrum als het ware twee gelijkwaardige ‘einden’ en dat is (ook) goed voor de tussenliggende winkels. Dit plan legde de gemeente voor aan de Adviescommissie Detailhandel Zuid-Holland. Zij heeft vorige week een positief advies uitgebracht over dit plan. 

De motivering van de provincie
De provinciale adviescommissie geeft aan dat de voorgestelde ontwikkeling inderdaad kan leiden tot een structuurversterking van De Schoof en in bredere zin van de winkelstructuur in Hendrik-Ido-Ambacht. De commissie geeft hiervoor twee redenen:

  • Een belangrijk deel van de nieuwbouw wordt ingenomen door een supermarkt. Zo’n winkel neemt meer ruimte in beslag dan veel andere winkeltypen.
  • Uitbreiding bij De Schoof betekent verplaatsing van bestaande winkels uit Hendrik-Ido-Ambacht. In veel gevallen verandert de bestemming van de winkels die verplaatsen.

Hoe verder?
Dit positieve advies geeft de ontwikkelaar Ten Brinke de mogelijkheid om samen met de gemeente verder te gaan met het plan. Voordat er echt gebouwd kan gaan worden, moet er nog een aantal stappen gezet worden. Om het plan uit te voeren is een nieuw bestemmingsplan nodig. De raad moet dit bestemmingsplan vaststellen. In dit bestemmingsplan staat bijvoorbeeld de omvang en situering van de uitbreiding en hoe het zit met parkeren.

Verkeersafwikkeling
De uitbreiding van het winkelcentrum betekent dat een deel van de Graaf Willemlaan wordt opgebroken en de functie van winkelgebied krijgt. Dat betekent dat de verkeersafwikkeling anders wordt en dat heeft ook effect voor de Van Godewijckstraat, de Antoniuslaan en de kruising Weteringsingel/Hoge Kade (bij Cascade). Om het verkeer goed door te laten stromen, is daar een rotonde gepland, die de kruising tussen het gemeentehuis en Cascade vervangt.

Planning
Voor de zomer start de inspraak voor het voorontwerp van het bestemmingsplan. Alle inwoners en partners worden uitgenodigd hun mening te geven op het plan. Omwonenden ontvangen hiervoor huis-aan-huis een uitnodiging, maar we besteden hier ook uitgebreid aandacht aan op www.h-i-ambacht.nl, in het gemeentenieuws in De Kombinatie en op onze social media. Op basis van deze reacties wordt het ontwerp-bestemmingsplan eventueel nog aangepast. Op dit (al dan niet aangepaste) ontwerp-bestemmingsplan kunnen vervolgens zienswijzen worden ingediend. Pas als het bestemmingsplan definitief is vastgesteld door de raad, kan de projectontwikkelaar gaan bouwen. Daarvoor is het wel nodig dat de gemeente het terrein bouwrijp heeft gemaakt. We verwachten dat in de tweede helft van 2018 de eerste werkzaamheden zullen plaatsvinden. 

Meer informatie
Meer informatie staat op https://www.h-i-ambacht.nl/deschoof of op Facebook en Twitter (@gemeentehia). Voor de data van raadscommissie- en raadsvergaderingen kijkt u op https://hendrikidoambacht.raadsinformatie.nl.

Top