Home / Overige / Trhiade

Trhiade

Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs

Trhiade is het bestuur van de drie christelijke basisscholen in Hendrik-Ido-Ambacht. Op onze scholen zitten ongeveer 800 leerlingen en werken zo’n 60 personeelsleden.

Trhiade wil zorgzaam zijn voor de ons toevertrouwde kinderen. Een Trhiade-school is een veilige en herbergzame omgeving waar ?structuur, rust en regelmaat? een tegenwicht bieden tegen de overprikkelde staat van de samenleving. De school is een leef- en werkgemeenschap, in intentie, zoals Jezus Christus ons heeft voorgeleefd en waar kinderen en volwassen elkaar ontmoeten.

Trhiade heeft drie christelijke basisscholen op vier locaties:

CBS de Tweestroom
P.C.Hooftsingel 7

CBS de Wijngaard
Druivengaarde 9

CBS de Meander
Bekestein 54

Christelijk Educatief Kindcentrum De Oase
Witte de Withstraat 46

De Oase is een uniek samenwerkingsverband tussen basischool De Meander en kinderopvang Bobo. Op deze locatie wordt gedurende het hele jaar van ‘s morgens 07.30 tot ‘s avonds 18.30 uur 5 dagen per week een compleet aanbod gerealiseerd voor kinderen van 0 – 13 jaar (onderwijs, hele dagopvang, buitenschoolse opvang, kinderrestaurant, buitenschoolse actviteiten).

Top