Home / Overige / Ik en de ander, samen Meander

Ik en de ander, samen Meander

CBS De Meander

Deze kring staat symbool voor onze school! Wij willen hiermee zichtbaar maken dat we bij elkaar horen, elkaar nodig hebben en er voor elkaar willen zijn! De gemeenschappelijkheid is onze kracht en vanuit deze kracht willen wij met elkaar de goede dingen doen. Gelukkig hoeven wij dit niet op eigen kracht te doen, maar mogen wij ons gesteund voelen door het geloof in een Hemelse Vader , die ons helpt de goede dingen te doen. Goede dingen voor kinderen op het gebied van onderwijs, maar ook op het gebied van maatschappelijke vorming. In een meer complexe, snelle en digitale wereld is het juist belangrijk om kaders aan te geven. Wij geven deze kaders op basis van onze identiteit.
Binnen onze scholen zijn de zes schoolregels richting gevend voor ons gedrag:

Rood:     Met lachen is niks mis, zolang het niet om een ander is!  

Oranje: Als de ander praat ben je stil, want dan hoor je wat die zeggen wil!    

Groen:   Samen spelen, samen delen!

Geel: Elkaar pijn doen is nooit goed, dus zorg dat je aardig doet!

Paars:   Hoe leuk het buiten ook was, we zijn weer rustig in de klas 

Blauw:   Ik, jij, hij of zij… iedereen hoort erbij!

Daarnaast is de inbreng van ouders/verzorgers erg belangrijk. Met hun inbreng hebben we zaken als Het Meander Eet Kwartier en een andere uitstraling van de school kunnen realiseern. Momenteel zijn we druk bezig met hoe we eductie in social media het beste vorm kunnen geven. Het meedenken en meedoen heeft een grote meerwaarde voor onze school.

Onze school heeft twee locaties:

De Oase
Binnen het christelijk educatief kindcentrum, werken basisschool CBS De Meander en kinderopvang Bobo samen. Kinderen van 0-13 jaar kunnen hier terecht voor opvang en onderwijs. Er wordt vanuit een gezamenlijke visie voor de kinderen gezorgd en het is fijn dat de juf of meester direct iets kan doorgeven aan de pedagogisch medewerker van de opvang. Ook peuters die bij de kinderdagopvang zijn kunnen lekker mee spelen met de kleuters in de kleuterklas.

Bekestein
Een school midden in de wijk Krommeweg met veel groen en een groot schoolplein, waar kinderen heerlijk buiten kunnen spelen. Ook de binnenkant van het het gebouw ziet er sfeervol uit met nieuwe meubels. Kortom een fijne, frisse leeromgeving waar kinderen les krijgen uit moderne methoden.  Veel aandacht is er voor de elementaire vaardigheden, zoals rekenen, woordenschat, spelling en lezen!

Bent u nieuwsgierig geworden naar onze school, maak gerust een afspraak voor een rondleiding!

Top