Home / Media / Wethouder André Flach studeert af naar effecten Drechtstedensamenwerking

Wethouder André Flach studeert af naar effecten Drechtstedensamenwerking

Terwijl Dordrecht onderzoek liet doen naar de toekomst van de samenwerking in de Drechtsteden, deed wethouder André Flach naast zijn werk onderzoek naar wat deze samenwerking in de periode 2006-2017 heeft opgeleverd. Dit onderzoek deed hij als afstudeeronderzoek voor zijn opleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschappen aan de Universiteit van Utrecht. 21 februari rondde hij met zijn scriptieverdediging zijn studie succesvol af. “Een mooie persoonlijke prestatie van één van onze wethouders en een mooie aanvulling op de resultaten van Berenschot”, aldus burgemeester Jan Heijkoop.

Onderzoeksvraag
‘Samenwerking tussen gemeenten is een veel besproken onderwerp in gemeenteland. Vanuit de zoektocht naar meer bestuurskracht (..) zijn veel gemeenten actief in verschillende samenwerkingsverbanden. Maar in welke mate heeft de samenwerking in de Drechtsteden in de periode 2006-2017 bijgedragen aan de versterking van de bestuurskracht?’ Met deze onderzoeksvraag is Flach op onderzoek uitgegaan.

Onderzoeksresultaten
Verderop worden de ervaringen van de deelnemers samengevat: ‘Uit het empirisch onderzoek blijkt dat over het algemeen ervaren wordt dat de samenwerking bijdraagt aan de versterking van de bestuurskracht. Met name de versterking van de ambtelijke organisatie, de efficiency (in het bijzonder voor de uitvoerende diensten) en de lobbykracht bij de provincie. Op beleidsmatig niveau worden de slagkracht en de continuïteit minder positief beoordeeld’.

Aanbevelingen
Het onderzoek sluit af met een aantal aanbevelingen om de Drechtstedensamenwerking ook een toekomstbestendig model te laten blijven. Flach heeft als algemene aanbeveling voor de Drechtsteden om een regionale toekomstvisie op te stellen, te focussen op wat de gemeenten echt samen willen doen en te stoppen met het hinken op twee gedachten. Daarnaast beveelt hij verder nog specifiek aan om duidelijk te kiezen op welke terreinen en hoe de gemeenten willen samenwerken, daarin te investeren en daarover helder te communiceren.

Geslaagd
Burgemeester Heijkoop: “Hoewel resultaten uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst, is het zeker relevant om bij de keuzes in de toekomst ook ervaringen uit het verleden mee te nemen. We hopen daarom dat dit afstudeeronderzoek er niet alleen voor heeft gezorgd dat de wethouder is geslaagd voor zijn Masteropleiding, maar dat het ook bijdraagt aan een geslaagde samenwerking in de Drechtsteden in de toekomst!”

Top