Home / Overige / CBS De Tweestroom

CBS De Tweestroom

…voor ambachtelijk onderwijs !

De Tweestroom
 
CBS De Tweestroom is een prot. chr. basisschool met ongeveer 230 kinderen en 19 medewerkers, in Hendrik-Ido-Ambacht.

Met vier schoolregels willen wij de kinderen veiligheid bieden:

– We zijn aardig voor elkaar !
– We lossen problemen goed op !
– We zijn rustig in de school !
– We houden de school en de spulletjes netjes !

EEN VEILIGE SCHOOL, DAAR PLUKT IEDEREEN DE VRUCHTEN VAN !

De Tweestroom is een school waar,

– AMBACHTelijk onderwijs wordt gegeven, met veel aandacht voor lezen, rekenen en taal,

– rekening gehouden wordt met verschillen tussen kinderen, in aanleg en werktempo met behulp van o.a. Pittige Plustorens, breinkwekers en computerprogramma’s,

– kinderen geleerd wordt hun taken te plannen, in een uitdagende en gestructureerde leeromgeving met behulp van dag- en weektaken,        

– verantwoord gebruik gemaakt wordt van moderne informatie- en communicatietechnieken, met digitale schoolborden, een computerlokaal en techniektorens,

– tegemoet gekomen wordt aan de eigen talenten van kinderen !
 
Adres    PC Hooftsingel 7
    3341 TC Hendrik-Ido-Ambacht

Top