Home / Overige / werkgroep jumelage Hendrik Ido Ambacht met de Duitse stad Bergen

werkgroep jumelage Hendrik Ido Ambacht met de Duitse stad Bergen

jumelage

Op 14 november 2003 is de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht een jumelage aangegaan met de Duitse stad Bergen. ‘Jumelage’ is het franse woord voor een vaste band tussen gemeenten in verschillende landen. De jumelage heeft tot doel de contacten tussen de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in Nederland en Bergen in Duitsland te verdiepen en te bevorderen door uitwisseling van activiteiten en contacten op allerlei niveaus en gebieden. 
Hierbij wordt gedacht aan:

  • deelname door Ambachtse jongeren aan de Anne Frank Friendenstage die jaarlijks door         Bergen worden georganiseerd;
  • uitwisselingsactiviteiten door scholen en leerlingen;
  • ontmoetingen tussen sportverenigingen;
  • culturele activiteiten in de ruimste zin;
  • activiteiten door en voor ouderen;
  • uitwisseling van ervaringen op bestuurlijk niveau;
  • deelname aan elkaars herinneringsmomenten;
  • in algemene zin activiteiten die diepgang geven aan de jumelage.

         Hierbij ligt vooral een accent op de jeugd, want deze heeft immers de toekomst.

De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft voor het bevorderen en uitbouwen van de stedenband met de gemeente Bergen de Werkgroep Bergen ingesteld die voornamelijk tot taak heeft steun te verlenen
bij het aangaan van contacten tussen verenigingen, instellingen en bedrijven.
Deze werkgroep bestaat uit negen leden en alle negen zijn inwoners van de gemeente.

De leden van de werkgroep zijn te bereiken op de volgende telefoonnummers:
Ruud Hoorweg (vice-voorzitter en vertegenwoordiger bedrijfsleven)   06-20965148
Wil Slotboom (secretaris/penningmeester)                                       06-53551772
Andre Rongen (vertegenwoordiger cultuur)                                      06-57321069
Job Wehrmeijer (vertegenwoordiger Oranje Vereniging)                    06-53318894
Marcel Doodkorte (vertegenwoordiger algemene zaken)                    06-18685821
Aat Ouwerkerk (adviseur namens de Gemeenteraad)                        06-22640244
Charles van der Kooij (vertegenwoordiger sport/ouderen)                  06-29510799
Gert de Jong (vertegenwoordiger jongeren)                                      06-36503198
Per email: jumelage@h-i-ambacht.nl

Top