Home / Zorgwelzijn / Deelnemers gezocht voor onderzoek door Universiteit van Maastricht

Deelnemers gezocht voor onderzoek door Universiteit van Maastricht

Zorgbehoeften van mesen met hersenletsel

De Universiteit van Maastricht voert momenteel een onderzoek uit waarbij ze de zorgbehoeften van mensen met niet aangeboren hersenletsel en hun naasten in kaart willen brengen. Dit doen ze aan de hand van focusgroepen. Een focusgroep is een groepsinterview, waarbij mensen met elkaar in gesprek gaan onder leiding van een gespreksleider.
De onderzoekers zijn  dringend op zoek naar deelnemers, vooral mensen met traumatisch hersenletsel. Mensen uit het hele land kunnen zich aanmelden bij de onderzoekers. De focusgroepen worden zo dicht mogelijk bij de deelnemers georganiseerd. Eventuele reiskosten worden vergoed. Voor meer informatie zie bijgevoegde oproep-onderzoek

Top