Home / Zorgwelzijn / Van lotgenoten leer je het meest

Van lotgenoten leer je het meest

Start wekelijkse inloopochtend in Dordrecht voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel

Op donderdag 11 januari 2018 om 10.00 uur start Stichting Hersenletsel.nl Zuid-Holland bij Zorgrevalidatie Dordrecht, Albert Schweitzerplaats (naast het politiebureau) in Dordrecht op de 3e etage een wekelijkse inloopochtend voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).

Tijdens de wekelijkse inloopochtend op donderdag van 10.00 – 12.00 uur kunnen NAH-getroffenen, hun partners, mantelzorgers, kinderen en familieleden elkaar op een ontspannen manier ontmoeten. Je hoeft geen tekst en uitleg te geven je situatie is voor de gastvrouwen herkenbaar, aangezien zij zelf ervaringsdeskundig zijn. Tijdens de inloopochtend kan je ervaringen uitwisselen, nieuwe contacten opdoen en is er begrip, erkenning, herkenning en een luisterend oor aanwezig. We vragen € 1,50  als eigen bijdrage voor de koffie/thee

Lotgenotencontact onderscheidt zich op verschillende punten van contacten met professionals en/of informele uitwisselingen met familieleden of vrienden. Het is de enige vorm van uitwisseling waarbij mensen door contact met ervaringsdeskundigen nieuwe kennis opdoen en nieuwe attituden ontwikkelen die hen helpen met de gevolgen van NAH om te gaan. De bijeenkomsten worden vaak geleid door vrijwilligers die zelf als ervaringsdeskundige of familielid ervaring hebben met NAH. De ervaringsdeskundigheid groeit tijdens een lotgenotencontact door uitwisseling van kennis en ervaringen met de bezoekers en vrijwilligers. Bijzonder ten opzichte van steun geboden door buitenstaanders is het onderlinge begrip, herkenning en erkenning. Je hoeft je niet te verdedigen of tekst en uitleg te geven. Lotgenoten bagatelliseren de gevolgen en blijvende, vaak onzichtbare, beperkingen minder snel en kunnen getroffenen en/of de mantelzorgers helpen hun ervaringen te accepteren.

De bijeenkomsten zijn in feite praatgroepen voor NAH-getroffenen en/of hun naasten. De bijeenkomsten zijn populair omdat NAH-getroffenen en/of hun naasten tijdens afspraken met behandelende artsen vaak niet toe komen om de impact van NAH op het dagelijks leven te bespreken. Het gaat vaak om de medische gevolgen en het herstelproces. NAH heeft naast de medische gevolgen en het herstelproces ook een impact op je welzijn, de dagelijkse activiteiten, zoals werk, sportbeoefening, persoonlijke verzorging, mobiliteit, je relatie, seksualiteit etc. etc.
Tijdens de bijeenkomsten kunnen bezoekers hun vragen stellen en ervaringen uitwisselen met andere NAH-getroffenen en/of mantelzorgers. Er wordt naar je geluisterd en je krijgt alle tijd om je verhaal te kunnen vertellen. Vaak gaat het over de verandering van je levensstijl, je sociale leven, symptoomherkenning en niet onbelangrijk de emotionele verwerking. Vaak worden tijdens de bijeenkomsten deskundigen uitgenodigd die iets komen vertellen over de laatste ontwikkelingen en je kan vragen stellen en er wordt met elkaar over het desbetreffende onderwerp gepraat.

Lies Bonsang
Regiobestuurder Zuid-Holland Zuid

Top