Home / Zorgwelzijn / Voorlichting over Respijtzorg

Voorlichting over Respijtzorg

Wat is respijtzorg?

Op zaterdag 4 maart was Patrick Konings, directeur van Respijthuis Maison-Patrick, aanwezig tijdens de lotgenotenbijeenkomst in Leerdam van Stichting Hersenletsel.nl Zuid-Holland. Het thema van deze bijeenkomst was respijtzorg en Patrick heeft een en ander verteld over respijtzorg en over het respijthuis Maison-Patricj in Bleskensgraaf.

Voor meer informatie lees het bijgevoegde verslag

Top