Home / Media / Groter en gevarieerder aanbod voor Ambachtse jongeren

Groter en gevarieerder aanbod voor Ambachtse jongeren

De Ambachtse Muziekschool, Hi5-Ambacht en het Vivenz Jongerenwerk gaan een samenwerking aan. Zij tekenden daarvoor samen met de gemeente op dinsdag 30 juni een intentieovereenkomst. Het doel van de samenwerking is om samen een zo groot mogelijk en gevarieerd aanbod van activiteiten aan Ambachtse jongeren te bieden. De samenwerking krijgt gestalte in DOCK-03, dat omgedoopt wordt tot activiteitencentrum ‘het Baxhuis’.

Voorbereidingen
De gemeente heeft in overleg met de betrokken partijen een huisvestingsplan voor het Baxhuis opgesteld. Daarmee hebben de betrokken partijen, en later ook de gemeenteraad, ingestemd. De gemeenteraad stelde begin juni 2015 ook een krediet beschikbaar om een verbouwing mogelijk te maken. Het Baxhuis wordt dit jaar geschikt gemaakt voor de komst van de nieuwe samenwerkingspartners.

Het nieuwe Baxhuis
In het nieuwe Baxhuis worden extra muziekoefenruimten gemaakt waarvoor geluidswerende voorzieningen worden aangebracht. Het jongerenwerk en de Ambachtse Muziekschool krijgen een eigen ingang. Het Baxhuis heeft in de nieuwe situatie de beschikking over veel (pop)oefenruimtes, een podium, spreekkamer, kantoor, bar, keuken en magazijn. Vanaf 2016 maken De Ambachtse Muziekschool, Hi5-Ambacht en Vivenz Jongerenwerk daar gebruik van. Het Baxhuis blijft ook voor radio ZapFM, de Stichting Vrij Spel en andere organisaties beschikbaar.

image

Top