Home / Media / Schoolbesturen en gemeente bereiken akkoord over huisvesting scholen

Schoolbesturen en gemeente bereiken akkoord over huisvesting scholen

Het college van Burgemeester en Wethouders en de individuele schoolbesturen in Hendrik-Ido-Ambacht hebben op dinsdag 7 juli een akkoord bereikt over een goede huisvesting van scholen in de toekomst. Het akkoord omvat verhuizingen, nieuwbouw en het verbouwen van enkele scholen in twee fasen. De gemeenteraad neemt op 7 september aanstaande een besluit over het huisvestingsplan en het bijbehorende
krediet. Bij groen licht zijn de eerste verhuisbewegingen al te verwachten in de zomer van 2016. Het akkoord is overigens ook een opmaat voor een nauwere samenwerking tussen de schoolbesturen.

Een nieuw plan
Met dit vernieuwde huisvestingsplan spelen we in op veranderende leerlingenaantallen, verouderde gebouwen en specifieke wensen van de gemeente en de schoolbesturen.

Wat gaat er gebeuren?
In het akkoord zijn acties opgenomen in twee fasen. De eerste fase heeft betrekking op scholen in Kruiswiel en in De Volgerlanden. Fase 1 start in 2016 en loopt door tot en met 2018. In die periode:

• vindt nieuwbouw plaats voor de Tweestroom op de locatie Jan Wissenslaan 5 (waar nu
de Ambachtse Muziekschool en peuterspeelzaal De Kleine Prinses zitten; medio
2016);

• wordt de Willem de Zwijger tijdelijk gehuisvest op de locatie PC Hooftsingel, waar nu
de Tweestroom zit; medio 2016);

• vindt nieuwbouw plaats voor de Willem de Zwijger, de Wilhelminaschool en Dukdalf
op de huidige locatie van het Jeugdspeelpark (locatie Kruiswiel; medio 2018);

• vindt een inpandige verbouwing plaats van de Druivengaarde voor de J.F.
Kennedyschool, Waterlelie en de Wijngaard (medio 2018).

Locatie Jan Wissenslaan 5
De locatie aan de Jan Wissenslaan 5 is de eerste locatie waar we tot uitvoering overgaan. De gemeente sloopt daar het gebouw dat nu nog gebruikt wordt door de Ambachtse Muziekschool/De Kleine Prinses. Deze zomer werkt schoolbestuur Trhiade een plan uit voor de nieuwbouw van De Tweestroom op deze locatie. Basisschool De Tweestroom keert met deze verhuizing met ingang van schooljaar 2016-2017 op eigen verzoek terug naar hun oude locatie in de wijk Kruiswiel.

De Ambachtse Muziekschool verhuist naar het Baxhuis (voorheen Dock-03 genaamd). De Kleine Prinses wordt gehuisvest in een nog te selecteren schoolgebouw dat ruimte beschikbaar heeft.

Bewoners in de omgeving van de Jan Wissenslaan zijn per brief geïnformeerd. Begin september, voordat de raad besluit over het huisvestingsplan, organiseren de gemeente en de schoolbesturen een inloopbijeenkomst voor omwonenden over de plannen.

Top