Home / Media / Jumelagecommissie Hendrik-Ido-Ambacht – Bergen(BRD)

Jumelagecommissie Hendrik-Ido-Ambacht – Bergen(BRD)

Hendrik-Ido-Ambacht, 17 juli 2014

Aan: vrienden/betrokkenen van/bij partnerstad Bergen,

Er is een ernstig verschil van mening opgetreden met het bestuur van onze gemeente over de toekomstige financiering van activiteiten in het kader van de in 2002 afgesloten jumelage overeenkomst met de stad Bergen. De daaruit voortvloeiende vertrouwensbreuk heeft de jumelagecommissie doen besluiten haar mandaat terug te geven aan de gemeente en met onmiddellijke ingang terug te treden.

De jumelagecommissie betreurt het zeer dat, na bijna 12 jaar inzet om vorm te geven aan de gesloten overeenkomst tussen beide gemeenten, onvoldoende draagvlak wordt gevonden deze activiteiten voort te zetten. Zij kan alleen maar hopen dat het gemeentebestuur tot het inzicht zal komen dat een contractuele verbintenis meer is dan een formaliteit. Het is nu aan het gemeentebestuur verdere invulling te geven aan de overeenkomst en zijn contractpartner te informeren over de ontstane situatie.

Inmiddels dankt de jumelagecommissie alle organisaties, verenigingen, particulieren en sponsors voor de voortreffelijke samenwerking en ondersteuning over de afgelopen jaren die op vele fronten veel heeft opgeleverd.

 

 —————————————————————————————————-

Geachte betrokkenen bij jumelage/partnerstad Bergen,

Vandaag heeft u een bericht van de jumelagecommissie ontvangen waarin zij aangeven terug te treden en per direct hun taken neer te leggen. Dit betreur ik, maar ik heb hier begrip voor en respecteer hun beslissing.

Twaalf jaar geleden is de gemeente de jumelage begonnen met een bepaald ambitieniveau, en bijhorende financiële middelen voor de jumelagecommissie. In de loop van de tijd is deze ambitie financieel naar beneden bijgesteld, mede vanwege grote bezuinigingen in 2011. Deze wijziging wordt, ook in deze nieuwe collegeperiode, niet ongedaan gemaakt.

Het gemeentebestuur heeft altijd vertrouwen gehad in het werk van de jumelagecommissie. Wel is er een duidelijk verschil van mening over de ambities voor de jumelage, en de grootte van het bedrag dat de gemeente hiervoor beschikbaar stelt.

Zowel binnen het college als in de gemeenteraad bestaat veel waardering voor het werk dat de jumelagecommissie in de afgelopen twaalf jaar heeft verricht. Samen met organisaties, verenigingen en sponsors heeft de commissie veel contacten gelegd tussen Bergen en Hendrik-Ido-Ambacht en diverse activiteiten georganiseerd. Deze dank en waardering naar de jumelagecommissie wil ik daarom ook op deze plaats uitspreken.

De gemeente zal zich de komende periode beraden over de ambities voor de jumelage en de toekomstige invulling van de jumelagecommissie.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Jan Heijkoop
Burgemeester Hendrik-Ido-Ambacht

Top