Home / Media / Kadernota 2015: voortvarend aan de slag met nieuwe ambities

Kadernota 2015: voortvarend aan de slag met nieuwe ambities

De ambities uit het coalitieprogramma bepalen de koers van dit college voor de komende jaren. Samen met elkaar praten en nadenken over aandacht en duurzame zorg voor elkaar in Hendrik-Ido-Ambacht. Dit volgt uit de kadernota 2015, waarin de kaders voor de begroting 2015-2018 worden gepresenteerd. Wethouder Financiën André Flach: “Dit nieuwe college gaat voortvarend aan de slag. We krijgen steeds meer duidelijkheid over de financiële gevolgen van de decentralisaties jeugdzorg, nieuwe WMO en de participatiewet. Ook werken we aan belangrijke onderwerpen als het scholencluster en het actieplan Duurzaamheid.”

Ambities coalitieprogramma
De ambities uit het coalitieprogramma, dat dit college eind april presenteerde, zijn in korte tijd uitgewerkt in het collegewerkprogramma en in deze kadernota. Wethouder Flach: “Deze kadernota is het eerste document van dit nieuwe college waarin we de financiële kaders bepalen. Het saldo is nog niet meerjarig sluitend, maar we leggen dit perspectief wel alvast voor aan de raad. We gaan nu werken aan oplossingen, zodat we in de begroting van dit najaar met maatregelen kunnen komen om het tekort weg te werken en zorgen dat de begroting meerjarig sluitend wordt. Daarin zal ook duidelijk worden hoe onze ambities uit het coalitieprogramma een plek krijgen en hoe we die financieel kunnen vertalen. Want zo zijn we dat gewend in Ambacht: solide financiën zijn de basis onder alles wat we doen.”

Aan de slag in 2015
De ambities uit het nieuwe coalitieprogramma zijn al gedeeltelijk in de kadernota verwerkt. Ook is nu bekend hoeveel geld de gemeente krijgt voor de decentralisaties jeugdzorg en de nieuwe WMO. Samen met de uitvoering van de participatiewet wordt hier ook het komende jaar hard aan gewerkt. De gemeente ziet deze taken als een mogelijkheid om als eerste overheid stevige bruggen te kunnen slaan tussen wonen, welzijn, zorg, onderwijs, werk en inkomen in een duurzame leefomgeving.
Daarnaast zijn belangrijke onderwerpen in het komende jaar: goede huisvesting van het basisonderwijs (ontwikkelen scholencluster en verplaatsing Jeugdspeelpark), versterking van winkelcentrum De Schoof, Actieplan Duurzaamheid, en ontwikkelen bedrijventerreinen Ambachtsezoom en Antoniapolder Plus.

Besluit
De gemeenteraad behandelt de kadernota tijdens de brede commissie op woensdag 25 juni en neemt tijdens de raadsvergadering van maandag 7 juli een besluit.

Top