Home / Media / Kadernota 2016: solide financieel beleid werpt vruchten af

Kadernota 2016: solide financieel beleid werpt vruchten af

‘Meters maken’, dat is kort gezegd wat dit college, dat nu een jaar onderweg is, wil gaan doen in 2016. In de Kadernota 2016 schetst zij daarvoor de financiële kaders. En de lichte verbetering in de economie helpt daar zeker bij. De opleving die vorig jaar begon, zet voorzichtig door. En dat zien we ook terug in de stijgende woningverkopen. Een bemoedigend signaal, ook voor de ontwikkeling van De Volgerlanden. Toch blijft wethouder André Flach (Financiën) voorzichtig: ‘Ondanks de opleving in de economie krijgen wij als gemeente in 2016 opnieuw minder geld van het Rijk. Toch hoeven we de onroerend zaakbelasting (OZB), heffingen en leges niet te verhogen. Daarmee komt het college haar belofte uit het coalitieprogramma na. Dat kan dankzij ons solide financiële beleid van de afgelopen jaren en de lage inflatie. Onze strakke discipline bij het begroten blijft echter nodig. We kijken in de eerste plaats of we het zelf zuiniger aan kunnen doen. En dat doen we door voor de budgetten voor materiële kosten, lonen, verbonden partijen en subsidies geen inflatiestijging door te berekenen, een nullijn dus. We realiseren ons dat dit van invloed kan zijn op de prestatieafspraken die we hebben gemaakt met instellingen die subsidie van de gemeente ontvangen. Want zij kunnen ook te maken hebben met loon- of prijsstijgingen. De nullijn is een consequente lijn die wij ook voor onze gemeentelijke uitgaven doorvoeren.’

Samenwerken
Dankzij de stevige basis van de afgelopen jaren kan de gemeente nu aan de slag met de plannen voor de onderwijshuisvesting op de locaties Kruiswiel en Jan Wissenslaan. Ook gaat het college investeren in het verbeteren van de dienstverlening aan inwoners. Flach houdt echter ook rekening met de onzekerheden die er nog zijn. En die zitten vooral bij de inkomsten op de begroting voor 2016: ‘We weten nog niet precies welke algemene inkomsten we van het Rijk krijgen en ook is nog niet helemaal duidelijk hoe het Rijk het geld voor de nieuwe taken in de zorg precies gaat verdelen. Toch wil het college nog steeds vasthouden aan die ambities die in het belang zijn van onze inwoners, zoals nieuwe schoolgebouwen en een vernieuwd zwembad. Hoe we dat doen? Wethouder Michiel van der Vlies (Onderwijs): ‘We bedenken innovatieve manieren om die in samenwerking met inwoners, ondernemers en andere partners toch te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe schoolgebouwen: er ligt nu een totaalplan waar alle schoolbesturen achter staan.’

Prettig leven
De komende jaren blijft Ambacht groeien. En daarom vindt de gemeente het belangrijk om te blijven investeren in goede voorzieningen dichtbij huis. In de kern van het dorp wordt er gewerkt aan de versterking van het winkelcentrum De Schoof. Ook voor het aantrekken van nieuwe werkgelegenheid wordt geld vrijgemaakt. Flach: ‘Dat doen we door het ontwikkelen van het nieuwe bedrijventerrein Ambachtsezoom en de revitalisering van het bedrijventerrein Antoniapolder Plus. En op de schaal van de regio Drechtsteden ligt inmiddels een plan om nieuwe bedrijven naar deze regio te halen’

Investeren in dienstverlening
Waar inwoners in 2016 zeker iets van gaan merken is de slag die de gemeente gaat maken in het verbeteren van haar dienstverlening. Zo gaat het Drechtstedelijk Klant Contact Centrum (DKCC) van start en is het doel om inwoners meer gemak te bieden bij het aanvragen van diensten zoals rijbewijzen en reisdocumenten. Dus zoveel mogelijk digitaal, thuis vanaf de bank. Natuurlijk blijft de vertrouwde balie ook gewoon open voor wie dat prettiger vindt. Wethouder Michiel van der Vlies: ‘Ook gaan we onderzoeken of het mogelijk is om reisdocumenten thuis te bezorgen en kijken we of we de openingstijden van onze balies beter kunnen later aansluiten aan de behoeften van onze inwoners.’

Besluit
De gemeenteraad behandelt de kadernota tijdens de brede commissie op 24 juni en neemt tijdens de raadsvergadering van 6 juli een besluit.

Top