Home / Zorgwelzijn / Kortsluiting in mijn hoofd

Kortsluiting in mijn hoofd

over hoe mijn leven door een herseninfarct is veranderd

Mijn ervaringsverhaal

Mijn verhaal beschrijft een periode van 6 jaar en gaat over de impact en de gevolgen van mijn herseninfarct in 2010. Veroorzaakt door langdurige stresssituaties, het continue moeten leven met spanningen en hierdoor een veel te hoge bloeddruk. Dit door ingrijpende privéomstandigheden en een voortslepend arbeidsconflict. Mijn verhaal gaat over de ontslagprocedure in 2010, de revalidatie, de reorganisatie, re-integratie, de door het UWV opgelegde loonsanctie van 1 jaar, het ingezette 2e spoor door inschakeling van een bureau en later op mijn verzoek door een re-integratiebureau. Vier jaar na het herseninfarct is, op mijn verzoek, via de kantonrechter het dienstverband ontbonden. Na beëindiging van het dienstverband kon ik gaan werken aan mijn herstel.

Waarom dit boek?

Met mijn ervaringsverhaal wil ik aandacht vragen voor de positie van de werknemer die, tijdens het dienstverband, wordt getroffen door NAH en getroffenen in het algemeen die weer willen participeren in de maatschappij. Volgens de Wet verbetering Poortwachter heeft zowel de werkgever als de werknemer rechten en plichten. In de praktijk kan een werknemer nergens terecht op moment dat een werkgever zich niet houdt aan zijn verplichtingen.

Het UWV kan een werkgever een loonsanctie opleggen, maar geeft een werknemer niet de benodigde rust en zekerheid van re-integratie mogelijkheden waar hij/zij recht op heeft dan wel uitzicht op inkomsten uit arbeid of een WIA-uitkering na beëindiging van de ziekteperiode. De werknemer staat met zijn/haar rug tegen de muur en iedereen verschuilt zich achter wet- en regelgeving. Dit alles is niet bevorderlijk voor het rouw-, acceptatie- en herstelproces en zorgt er vaak voor dat de werknemer uiteindelijk niet kan terugkeren in het arbeidsproces. De NAH-getroffene heeft minstens de 1e 2 jaar al zijn energie nodig om te kunnen rouwen, te revalideren, te re-integreren en om de gevolgen te accepteren.

Daarnaast kan dit op termijn gevolgen hebben om weer te kunnen participeren in de maatschappij. Dit is ook van toepassing indien er sprake is van letselschade en er geprocedeerd moet worden met de veroorzaker van het hersenletsel. Een NAH-getroffene kan pas beginnen met zijn/haar herstel en werken aan terugkeer naar (on)betaald werk als er geen sprake meer is van energievretende processen.

 
NAH: waar hebben we het over?
·                In Nederland zijn 650.000 mensen met NAH
·                Jaarlijks komen hier 140.000 nieuwe getroffenen bij
·                Waarvan 85.000 met traumatisch hersenletsel
·                Elk jaar krijgen 19.000 kinderen NAH
·                Jaarlijks 60.000 geregistreerde (geschat) ziekenhuisopnames
·                Waarvan 20.000 werknemers, slechts 40% keert binnen 2 jaar terug op de arbeidsmarkt
·                46% van de NAH-getroffenen kan niet meer werken, echter bij 40% is nog wel arbeidscapaciteit                         aanwezig en deze wordt niet of nauwelijks gebruikt.

 ‘Kortsluiting in mijn hoofd’ is te koop voor € 19,95 incl. verzendkosten. U kunt het boek bestellen door een mailtje te sturen naar info@bonsang.info m.v.v. uw naam, adres, postcode en woonplaats.

Top