Home / Zorgwelzijn / NAH-Vraagwijzer

NAH-Vraagwijzer

Het doel van de NAH-Vraagwijzer
Oplossingsgericht meedenken, informatie verstrekken en advies geven over allerlei (praktische) aangelegenheden waar een NAH-getroffene in het dagelijks leven mee te maken krijgt. Een en ander ter bevordering van het welzijn en de zelfredzaamheid van de NAH-getroffene.

Inloopspreekuur
De NAH-Vraagwijzer biedt een laagdrempelige en toegankelijk inloopspreekuur voor NAH-getroffenen, hun naasten, professionals en vrijwilligers die werken met NAH-getroffenen. Zij kunnen terecht met vragen voor advies, voorlichting en ondersteuning.

NAH-coordinator
* werkt samen met de gemeente, de patiëntenvereniging Stichting Hersenletsel.nl Zuid-Holland, SamenDoen, MEE AV, Sociaal Team, Wmo-indicatiestellers, thuiszorg, Avres, huisartsen, Sociaal Loket, maatschappelijk werk, NAH-coördinatiepunt Zuid-Holland, CVA-keten Drechtzorg et cetera en heeft kennis van de sociale kaart. Complexe hulpvragen worden met toestemming van cliënt besproken met het Sociaal Team.

* verbindt vraag en aanbod met elkaar. Er kan (aanvullende) ondersteuning worden gegeven indien de professionele hulpverlening niet of onvoldoende aansluit bij de hulpvraag van de cliënt. Bijvoorbeeld omdat de hulpvraag geen zorgvraag is en de gewenste ondersteuning (nog) niet beschikbaar is.

* signaleert problemen m.b.t. vereenzaming, verwaarlozing, financiële problematiek/schulden et cetera. De NAH-coördinator maakt een gesignaleerd probleem bespreekbaar en in overleg met de cliënt een zorg- en/of hulpvraag helder krijgen en cliënt doorverwijzen naar instanties voor professionele ondersteuning.

* neemt in kader van belangenbehartiging en cliëntperspectief deel aan lokale en regionale overlegvormen om beleid, werkwijze en activiteiten te borgen.

* geeft voorlichting over NAH

Top