Home / Zorgwelzijn / Regionale netwerkbijeenkomst Niet Aangeboren Hersenletsel

Regionale netwerkbijeenkomst Niet Aangeboren Hersenletsel

Samenwerken in de keten

Op dinsdag 17 mei organiseert Transmuraal Netwerk Midden-Holland in samenwerking met de Hersenstichting en het Hersenletselcentrum Midden-Holland een regionale netwerkbijeenkomst ‘Samenwerken in de keten’. De bijeenkomst wordt gehouden in De Hanepraij, Fluwelensingel te Gouda.

In de regio zijn diverse ontwikkelingen gaande rondom de zorg/welzijn voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel. Men start een netwerk-NAH en verschillende organisaties implementeren momenteel (delen van) de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel. Tijdens deze bijeenkomst hoort u over deze ontwikkelingen. Ook spreekt er een ervaringsdeskundige en kunt u een van de workshops volgen. In de pauze kunt u de informatiemarkt bezoeken. U ontvangt de nieuwste sociale kaart, zodat u na afloop een goed overzicht heeft van wat deze regio biedt aan mensen met NAH en hun naasten.

Voor meer informatie over deze regionale bijeenkomst zie bijgevoegd persbericht en om u aan te melden klik op Regionale netwerkbijeenkomst NAH.

Aan deze regionale netwerkbijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

Top