Home / Club / Start jeugdteam Ambacht

Start jeugdteam Ambacht

Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor de jeugdhulp. In de regio Zuid-Holland Zuid bereiden gemeenten zich samen voor op hun nieuwe taak. Zij kiezen voor een nieuwe manier van werken, die eerder al werd vastgelegd in het ‘beleidsplan jeugdhulp’. Op 1 juli 2014 start jeugdteam Ambacht in een voorlopige samenstelling, om aan de nieuwe manier van werken in Hendrik-Ido-Ambacht vorm te geven. Michiel van der Vlies, wethouder maatschappelijke ondersteuning, presenteerde het jeugdteam op maandag 30 juni in het gemeentehuis van Hendrik-Ido-Ambacht.

Van CJG naar een breed team in de wijk
Tot nu toe konden ouders al terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) met vragen op het gebied van jeugd- en opvoedhulp. Het CJG zorgt ook voor preventie en voorlichting in de jeugdgezondheidszorg. Het nieuwe jeugdteam wordt een team met een bredere deskundigheid, dat gezinnen die dat nodig hebben ondersteunt. Michiel van der Vlies: ‘Het team is thuis in hulp bij opvoeden en opgroeien, maar ook in specialistische hulp en dat is een groot voordeel. Het gaat bovendien om een laagdrempelige voorziening, dichtbij huis.’

Voorbereiding
Vanaf 1 januari 2015 zorgt de gemeente ervoor dat inwoners bij vragen, zorgen over hun kind of met problemen terecht kunt bij jeugdhulpprofessionals in de wijk: jeugdteam Ambacht. Tot die tijd bereidt het jeugdteam zich daarop zorgvuldig voor. Het team werkt tot 1 januari 2015 naast het bestaande aanbod aan jeugdhulp en gebruikt de komende maanden om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van gezinnen in Hendrik-Ido-Ambacht. Dat betekent dat de werkwijze en samenstelling van het team nog enigszins kunnen veranderen.

Hoe werkt jeugdteam Ambacht?
Het jeugdteam werkt volgens een nieuw principe: 1 gezin – 1 plan – 1 gezicht
Dat betekent dat gezinnen die meer hulp nodig hebben, voortaan zo mogelijk te maken krijgen met één contactpersoon. Met deze professional werkt het gezin aan een eigen plan waarmee zowel het kind als het gezin geholpen wordt. Zo hoeft het gezin niet steeds opnieuw uit te leggen waarom hulp nodig is.
De professionals uit het jeugdteam gaan allereerst met ouders na of het mogelijk is om ondersteuning te vragen aan familie, vrienden en anderen binnen hun sociale netwerk.

Wie zitten er in het team?
Jeugdteam Ambacht bestaat uit algemene opvoeddeskundigen en vertegenwoordigers van de geestelijke gezondheidszorg en verstandelijk gehandicaptenzorg. Ook het CJG en jeugdzorginstellingen zoals Bureau Jeugdzorg en Trivium Lindenhof maken onderdeel uit van het jeugdteam. Tot 1 januari 2015 is jeugdteam Ambacht te bereiken via het bekende telefoonnummer, kantoor en de inloopspreekuren van het CJG.

Rol van de gemeente
Bij de nieuwe manier van werken bewaakt de gemeente de kwaliteit van de zorg en de financiering. Het geld voor zorg en ondersteuning moet immers goed worden besteed. De gemeente gaat zelf geen zorg geven. Dat blijven deskundigen doen.

Bijlage:
Foto met bijschrijft: Gerda Noordhoek (coördinator jeugdteam Ambacht) en Michiel van der Vlies (wethouder maatschappelijke ondersteuning) presenteren jeugdteam Ambacht

Top