Home / Media / Stimuleringspakket De Volgerlanden succesvol

Stimuleringspakket De Volgerlanden succesvol

Het jaarverslag van project De Volgerlanden 2013 laat een iets positiever beeld van de woningmarkt zien dan vorig jaar. De woningprojecten in De Volgerlanden liggen goed in de langzaam opkrabbelende woningmarkt. Binnen de Drechtsteden is in 2013 in De Volgerlanden het hoogste aantal nieuwbouwwoningen verkocht! Afgelopen jaar is ook gestart met de voorbereiding van een aantal nieuwe projecten die in 2014 in de verkoop zullen komen. Hiermee zijn nog niet alle zorgen voorbij, maar deze ontwikkelingen geven aanleiding voor enig optimisme.
 
Binnen de Drechtsteden staat Hendrik-Ido-Ambacht met De Volgerlanden bovenaan de lijst met de verkoop van nieuwbouwwoningen. Wethouder André Flach (Hendrik-Ido-Ambacht): ??Het lijkt er dus op dat het stimuleringspakket, voor verkoop van woningbouw in De Volgerlanden, dat begin 2013 is opgesteld en ter uitvoering is genomen, zijn effecten heeft gehad.?? Dit stimuleringspakket is breed opgezet en betreft onder andere de stimulering van kleine bouwstromen met woningen die goed in de markt liggen, de introductie van startersleningen, het ontwikkelen van het erfpachtinstrument en promotionele activiteiten.

Er zijn flinke vorderingen gemaakt bij de realisatie van de nieuwbouw aan de Laan van Welhorst, hoek Veersedijk/Rietlaan en de appartementengebouwen aan het Sophiapark. Verder hebben er vergaande voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden voor de locaties nabij het Tuincentrum, noordelijke gedeelte aan de Laan van Welhorst, de verdere invulling van deelgebied West ten noorden van het scholencluster (project Waterhof) en de locatie rondom het voormalige infocentrum. Niet onvermeld mag blijven dat, rekening houdend met de crisis op de woningmarkt en de financiële crisis, Project De Volgerlanden niet ontevreden is over de verkoop van de vrije sectorkavels in deelgebied Oost, de vrije kavels van het project ?Onder de Linden?. Per 31 december 2013 waren circa 30 van de 45 kavels verkocht of onder optie genomen.
In 2013 zijn diverse gesprekken gevoerd met ontwikkelaars om de verdere ontwikkeling van De Volgerlanden, deelgebied Oost ter hand te nemen, met name het gebied tussen de vrije kavels van ?Onder de Linden? en de Veersedijk.

Het tekort op de exploitatie van De Volgerlanden is toegenomen, hetgeen vooral wordt veroorzaakt door de vertraagde afzet en dus een langere looptijd.  
Wethouder Aaike Kamsteeg (Zwijndrecht): ??Terugkijkend kan worden gesteld dat er lichtpuntjes zijn voor wat betreft het aantrekken van de woningmarkt, maar dat het gewenste niveau van woningproductie nog lang niet gehaald is. De Volgerlanden is wel op de goede weg??.

Top