Home / Overige / Tweede Kamer onderzoekt de woningcorporaties

Tweede Kamer onderzoekt de woningcorporaties

Het is jammer dat de negatieve beeldvorming ook op ons afstraalt.

Openbare verhoren
De tweede kamer onderzoekt de woningcorporaties in Nederland. Op woensdag 4 juni starten de openbare verhoren en deze lopen door tot in de tweede week van juli.  Dat laat woningcorporatie Rhiant weten.

Incidenten
Woningcorporaties kwamen de afgelopen jaren regelmatig op een vervelende manier in het nieuws. Er waren verschillende incidenten bij de corporaties, variërend van fraude tot financieel wanbeleid. Nu wordt met een parlementaire enquête bekeken hoe dat kon en wordt ook de rol van bijvoorbeeld de politiek en toezichthouders bekeken. Dat moet leiden tot verbeteringen van het corporatiestelsel.

Geen incidenten bij Rhiant
Rhiant is zelf geen onderwerp van onderzoek; er waren immers geen incidenten bij de corporatie. Rhiant had wel last van de problemen bij andere corporaties. ?Corporaties staan immers financieel garant voor elkaar. De schade die een individuele corporatie oploopt, kan op andere corporaties worden afgewenteld. Naast deze financiële schade straalt de negatieve beeldvorming van de corporatiesector helaas ook op ons af.?

Nederland
Volgens de corporatie ging er ook veel werk wel goed. Zo hoort de voorraad Nederlandse sociale huurwoningen tot de beste in de wereld en functioneert de sociale huursector zonder subsidies. Huurders zijn tevreden en de verhuurders werken aan vernieuwingen.

Goede en veilige woningen
Rhiant wil de sociale huisvesting in Hendrik-Ido-Ambacht toekomstbestendig neerzetten.
?Mensen die niet terecht kunnen op de commerciëlewoningmarkt moeten niet alleen nu, maar ook later via Rhiant kunnen wonen in een goede en veilige woning.?

Eindrapport
Rhiant vind het goed dat er onderzoek wordt gedaan naar de misstanden bij woningcorporaties. Het is goed om kritisch naar je eigen sector en organisatie te kijken, met als doel jezelf continu te verbeteren. In oktober verschijnt het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie.

Top