Home / Media / Actieplan Lokale Economie maakt ondernemen in Ambacht aantrekkelijker

Actieplan Lokale Economie maakt ondernemen in Ambacht aantrekkelijker

“Ondernemers zijn de economische ruggengraat van onze gemeente, het vliegwiel om zaken in beweging te krijgen”. Dat gaf het College van B&W deze zomer aan in het Coalitieprogramma 2014-2018. Een van de doelstellingen was dan ook het opstellen en uitvoeren van een Actieplan Lokale Economie. In de achterliggende maanden heeft wethouder Flach samen met ondernemers uit Hendrik-Ido-Ambacht gewerkt aan dit plan dat nu ter bespreking voorligt bij de gemeenteraad. Het Actieplan dat is opgesteld in samenwerking met een diverse groep ondernemers waaronder ook winkeliers en bestuursleden van de Vereniging Ambachtse Ondernemers. Het Actieplan is bedoeld om er voor te zorgen dat ondernemers in Hendrik-Ido-Ambacht zich maximaal kunnen richten op waar ze goed in zijn, namelijk ondernemen.

Acties
In het actieplan staat een pakket aan heel concrete acties, maatregelen en voornemens om het ondernemersklimaat te verbeteren. Gemeente en ondernemers willen de acties uit het plan samen gaan uitvoeren: 

·         netwerkbijeenkomsten van de VAO voor Ambachtse ondernemers en detailhandelaars
·         onderzoek naar mogelijkheden voor collectieve inkoop, bijvoorbeeld zonnepanelen op daken van bedrijven
·         bereikbaarheid bedrijven verbeteren, bijvoorbeeld door de aanleg van een extra uitrit bij het parkeerterrein van winkelcentrum de Reeweg
·         bedrijven en gemeente nodigen bij aanbestedingen bewust minimaal 1 Ambachtse ondernemer uit

Goed ontvangen
Elkaar wat vaker treffen en lokale bedrijven uitnodigen bij aanbestedingen is goed voor de lokale economie. “Het is belangrijk om de euro’s in het dorp te houden.”, aldus dhr. Swaneveld namens o.a. Winkeliersvereniging De Schoof. Hij sprak bij aanvang van de vergadering in, net als dhr. Mol (voorzitter van de VAO) dat deed namens meerdere ondernemers in de gemeente: “Het plan is eenvoudig, overzichtelijk en door alle partijen uit te voeren aan de hand van de actielijst.”

Haalbaar
Wethouder Economie, André Flach, is enthousiast over de inhoud en de uitvoerbaarheid van het Actieplan. “Bij het overleg met ondernemers heb ik gemerkt dat zij in grote lijnen tevreden zijn met het ondernemersklimaat in onze gemeente. Daar ben ik blij mee. Wij zetten met dit plan onze rol als aanjager nog sterker aan. Het is geen dikke nota geworden, maar 5 a4-tjes met concrete punten. We doen wat  mogelijk is en ondersteunen ondernemers daar waar dat kan.

Ook pakken we kleine ergernissen aan. Daarnaast vind ik het winst dat de VAO en winkeliersverenigingen hebben besloten om op basis van het plan meer samen op te gaan trekken.”

Top