Home / Media / Jan Heijkoop tevens waarnemend burgemeester Alblasserdam

Jan Heijkoop tevens waarnemend burgemeester Alblasserdam

De commissaris van de Koning, Jaap Smit, heeft de heer J. (Jan) Heijkoop met ingang van 1 september 2014 benoemd tot waarnemend burgemeester van Alblasserdam. De heer Heijkoop blijft tevens Kroonbenoemde burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

De vacature in Alblasserdam is ontstaan vanwege de benoeming van burgemeester Blase tot waarnemend burgemeester van Vlaardingen per 4 augustus 2014. De commissaris heeft met de fractievoorzitters gesproken over de ontstane situatie en het verdere proces. Om de bestuurlijke continuïteit in Alblasserdam te waarborgen heeft de commissaris er in goed overleg met de fractievoorzitters voor gekozen om een waarnemend burgemeester aan te stellen. Van 4 augustus tot 1 september 2014 worden de burgemeesterstaken in Alblasserdam waargenomen door de loco-burgemeester.

De fractievoorzitters hebben unaniem ingestemd met de voordracht van de heer Heijkoop als waarnemend burgemeester. De gemeenteraad en het college van Hendrik-Ido-Ambacht hebben ingestemd met zijn waarneming. Naar verwachting wordt in het najaar de procedure voor een Kroonbenoemde burgemeester gestart. De duur van de waarneming betreft de looptijd van deze procedure.

De heer Heijkoop heeft een ruime bestuurlijke ervaring in het openbaar bestuur. Hij is sinds 1 februari 2012 Kroonbenoemde burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht. Van 2002 tot 2007 was hij waarnemend burgemeester van Oostflakkee en van 2000 tot 2002 waarnemend burgemeester van Cromstrijen. Daarvoor was de heer Heijkoop van 1995 tot 2000 gedeputeerde in de provincie Zuid-Holland. De heer Heijkoop is tevens van 2002 tot 2007 voorzitter geweest van de WLTO en LTO-Noord.

Top