Home / Media / Gemeente op de bres voor laaggeletterden

Gemeente op de bres voor laaggeletterden

Wethouder Michiel van der Vlies van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht ondertekende vandaag het convenant ‘Bondgenootschap voor Geletterdheid Drechtsteden’. Hij deed dat in het bijzijn van Lisette Kleinendorst, regiomanager bij de Stichting Lezen en Schrijven. De gemeente wil inwoners helpen om zo lang mogelijk zelfstandig te zijn en mee te doen in de samenleving. Kunnen lezen en schrijven is daarbij een belangrijk aspect. Daarom wil de gemeente samen met maatschappelijke bondgenoten in de regio laaggeletterdheid gaan voorkomen, herkennen en verminderen.

Wat gaan we doen?
Met onze bondgenoten en steun van de Stichting Lezen en Schrijven zorgen we dat we:
• laaggeletterden herkennen en doorverwijzen naar een lees- en schrijfcursus;
• onze eigen nieuwe communicatiematerialen waar mogelijk vereenvoudigen;
• activiteiten organiseren om het onderwerp bespreekbaar te maken en het lezen en schrijven te bevorderen;
• een bijdrage leveren aan het bondgenootschap door kennis te delen en elkaar te inspireren.

Deelnemen aan de samenleving
Wethouder maatschappelijke ondersteuning, Michiel van der Vlies: “Lezen en schrijven heeft iedere volwassene nodig om zichzelf te kunnen redden en om actief te kunnen deelnemen aan de samenleving. Dat vragen we als overheid steeds meer van onze inwoners. Je moet daar als inwoner dan wel toe in staat zijn. Met het ondertekenen van dit convenant beloven we dat we ons in gaan spannen om laaggeletterdheid te voorkomen, te herkennen en te verminderen.”

Bondgenoten
We trekken samen op met een onze bondgenoten in de Drechtsteden. Bijvoorbeeld met andere gemeenten in de Drechtsteden, het Albert Schweitzer ziekenhuis, het ROC Da Vincicollege, bibliotheken, lokale en regionale maatschappelijke organisaties, UWV Werkbedrijf regio Rijnmond en de Sociale Dienst Drechtsteden.

Laaggeletterdheid een probleem?
In Nederland heeft 1 op de 9 volwassenen grote moeite met lezen en schrijven. Zij zijn ‘laaggeletterd’. Laaggeletterdheid komt voor in alle lagen van de bevolking en werkt bij sommigen een isolement in de hand. Zo lopen volwassenen met een laag geletterd niveau meer risico om werkloos te raken of te blijven. Binnen bedrijven kan laaggeletterdheid ten koste gaan van veiligheid, gezondheid en inzetbaarheid. Maar het niet goed kunnen lezen en invullen van formulieren en instructies brengt ook buiten de werkomgeving belemmeringen met zich mee.

Top