Home / Media / Ruim 250 deelnemers aan enquête Waal

Ruim 250 deelnemers aan enquête Waal

Aan de enquête over de Waal die de gemeente in mei lanceerde, hebben ruim 250 Ambachters meegedaan. De enquête kon via een link digitaal worden ingevuld; enkele inwoners hebben de papieren versie gebruikt. Deelnemers reageerden overwegend positief op een aantal toekomstbeelden voor de deelgebieden Achterambachtseweg, Dorpskern-Dorpsplein en Kerkstraat. Veel inwoners zien graag uitbreiding van de mogelijkheden voor wandelen, fietsen en natuurbeleving. Ook verdient volgens hen de historie meer aandacht, bijvoorbeeld in het dorpshart. Een klein aantal is tevreden en heeft geen behoefte aan verandering. De oevers en aanleg van boten is een aandachtspunt.

Wethouder Floor van de Velde is blij met het resultaat. “De enquête heeft goed gewerkt. Met een aantal organisaties en inwoners hebben wij vooraf toekomstbeelden opgesteld met suggesties en verbeteringen in de omgeving. Deze zijn in de enquête voorgelegd aan alle inwoners van Ambacht. Daarnaast gaf de enquête ruimte voor eigen suggesties en aandachtspunten. Met alle reacties is een goed beeld ontstaan van de mening van inwoners. Wij nemen dit resultaat mee in de visie en het uitvoeringsplan die wij voor de Waal en omgeving ontwikkelen.”

De 100e deelnemer aan de enquête is beloond met een etentje voor twee aan de Waal. Vandaag overhandigde wethouder Floor van de Velde de dinercheque aan mevrouw Alderlieste, woonachtig aan de Roestuin. “Ik denk dat de Waal veel inwoners aan het hart gaat. Goed dat er nu aandacht voor is. Ik ben hier 30 jaar geleden komen wonen, mede omdat De Waal me zo aantrok. Wij laten regelmatig onze kano te water op een rustig plekje achter de dorpskerk. De Waal hoort bij het dorp en het dorpsgezicht.”

De Waal en omgeving (ook het oude dorpshart) is een karakteristiek stuk Hendrik-Ido-Ambacht waar de gemeente meer uit wil halen. Samen met organisaties en inwoners is bekeken hoe het gebied meer uitstraling kan krijgen, meer mogelijkheden voor wandelen, fietsen en waterrecreatie en hoe het oude centrum kan uitgroeien tot een echt dorpshart. In het najaar behandelen college en raad de Waalvisie met uitvoeringsplan..

Top