Home / Media / Eerste grondafname Ambachtsezoom

Eerste grondafname Ambachtsezoom

Vanmiddag heeft de ondertekening plaatsgevonden van de eerste overeenkomsten voor grondafname op het nieuwe bedrijventerrein Ambachtsezoom in Hendrik-Ido-Ambacht. Deze ondertekening markeert de start van de gronduitgifte op het bedrijventerrein.

Ambachtsezoom is een nieuw bedrijventerrein aan de zuidkant van Hendrik-Ido-Ambacht. Het gebied wordt begrensd door de Ambachtsezoom, de westkant van het kavel Rijsdijk, de Langeweg, De Baak, de A16 en de Reeweg. Met de ontwikkeling van het bedrijventerrein Ambachtsezoom staat de gemeente een hoogwaardig en duurzaam bedrijventerrein voor ogen, dat zo veel mogelijk de werkgelegenheid bevordert.

Van de 15,2 ha uitgeefbare grond, heeft Progam de Baak BV 1 ha afgenomen en Ambachtsezoom BV in eerste instantie 1 ha, met een optie voor nog eens 1,5 ha. Beide BV’s zijn een samenwerking van Stemargroep en Progam BV. De ontwikkelende partijen kozen met name voor Ambachtsezoom vanwege de ligging. Zij conformeren zich door ondertekening ook aan de handboeken Beeld en Duurzaamheid. Hierin zijn de ambities van de gemeente vastgelegd met betrekking tot de duurzame en stedenbouwkundig verantwoorde inrichting van het openbare gebied en de particuliere kavels, en de vormgeving van de gebouwen. Voor bedrijven die voor extra duurzame opties kiezen, is er een ecopremie beschikbaar.

Wethouder André Flach is verheugd over deze eerste grondafname: “We richten Ambachtsezoom in als een efficiënt ingericht en duurzaam bedrijventerrein. Het ligt bovendien gunstig ten opzichte van de A16. De bestemmingsplanprocedure is nog niet afgerond, dus deze overeenkomsten zijn onder voorbehoud, maar de eerste gronduitgiftes bevestigen dat deze plek aantrekkelijk is voor bedrijven.”

De gemeente verwacht begin 2015 te kunnen beginnen met het bouwrijp maken van het terrein. De eerste bouwactiviteiten starten naar verwachting eind 2015/begin 2016

Top