Home / Media / Hoe veilig is Hendrik-Ido-Ambacht?

Hoe veilig is Hendrik-Ido-Ambacht?

Hoe veilig is uw buurt? Bent u de afgelopen 12 maanden slachtoffer geweest van een misdrijf? Hoe tevreden bent u over de politie? Dit zijn enkele van de vragen die in het kader van Veiligheidsmonitor worden gesteld aan ruim 500 inwoners van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

Veiligheidsmonitor
De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen, risicobeleving en het optreden van gemeente, politie en brandweer. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk niveau uitgevoerd. Het gemeentelijk onderzoek begint omstreeks 10 augustus; de resultaten worden in maart 2018 verwacht.

Veiligheidsbeleid
De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit terugkerende onderzoek bij het vormgeven en evalueren van haar veiligheidsbeleid. Het onderzoek wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door I&O Research. Burgemeester Jan Heijkoop benadrukt het belang van de Veiligheidsmonitor: “Wij vinden het belangrijk om te weten wat de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht van de veiligheid en leefbaarheid in hun woonplaats vinden. Wij gebruiken dat als waardevolle inbreng voor ons veiligheidsbeleid. Alleen dan kunnen we samen met partners en inwoners aan een veilig Ambacht werken!”.

Deelnemen
Het is volgens de burgemeester belangrijk dat zoveel mogelijk van de burgers die benaderd worden meedoen aan het onderzoek: “Alleen bij hoge deelname ontstaat een goed beeld van de veiligheidssituatie in onze gemeente”. Deelnemers aan het onderzoek krijgen per post een uitnodiging om de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor in te vullen. In de loop der jaren is het onderzoek al in meer dan 300 Nederlandse gemeenten uitgevoerd.

Meer info?
Meer informatie over vindt u op www.veiligheidsmonitor.nl

Top